Disaster Relief Partner Program
Totaal ingezameld door medewerkers:
Er is nu € 405.120,16 ingezameld!

Serious Request 2015

Rampen

Wereldwijd zijn gemiddeld 200 miljoen mensen per jaar het slachtoffer van een ramp. Elk jaar doen zich meer dan 300 rampen voor. Slechts een enkele krijgt aandacht in de media. Het Rode Kruis komt in actie voor slachtoffers van alle rampen wereldwijd, groot of klein. Bij noodhulp telt elke seconde!

Structurele Hulp

Jouw bedrijf is Noodhulp partner van het Rode Kruis. Samen investeren we in noodhulp zodat onze vrijwilligers en professionele hulpverleners in staat worden gesteld in actie te komen. Help jij ook?

3FM Serious Request 2015

3FM Serious Request 2015 zet zich in voor de generatie van de toekomst in oorlog en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog. NPO 3FM geeft ze met Serious Request een stem.

           

Bijna 50 miljoen kinderen en jongeren kunnen op dit moment als gevolg van oorlog of conflict niet (regelmatig) naar school of een beroepstraining volgen. In plaats daarvan zijn jongeren en kinderen in conflictgebied bezig met overleven. Deze next generation verdient meer. Kinderen en jongeren die leven in oorlog moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Zodat zij in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en kunnen werken aan een toekomst, voor zichzelf en de samenleving waarin zij leven.

NPO 3FM en het Rode Kruis willen jongeren en kinderen in conflictgebieden zoveel mogelijk perspectief geven op een betere toekomst en helpen met scholing of beroepstraining, en waar nodig met psychische hulp. Voor deze stille slachtoffers van oorlog vragen NPO 3FM en het Rode Kruis met 3FM Serious Request 2015 aandacht en zamelen zij geld in.

Wat doet het Rode Kruis?

In conflictgebieden verleent het Rode Kruis in eerste instantie levensreddende hulp met drinkwater, voedsel, medische zorg en onderdak. Daarnaast biedt het Rode Kruis kinderen en jongeren scholing, beroepstraining, psychische hulp en hulp bij hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij straks in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en kunnen bouwen aan een nieuwe samenleving.

                                 

 

Programma Partners