Noodhulp partners van het Rode Kruis

Wereldwijd worden ieder jaar gemiddeld 200 miljoen mensen getroffen door rampen. Ruim 60 miljoen mensen zijn op de vlucht voor geweld en conflict. Jaarlijks voltrekken zich bovendien meer dan 300 natuurrampen, waarvan slechts een enkele het nieuws haalt. Het Rode Kruis moet altijd klaar staan voor een volgende ramp, waar ook ter wereld. Daarom traint het Rode Kruis voortdurend haar vrijwilligers, worden voorraden aangelegd en financiële reserves opgebouwd. Op dit moment bereikt het Rode Kruis wereldwijd ongeveer 20 miljoen mensen in rampgebieden per jaar. We vinden dit niet genoeg, we willen meer mensen helpen en dit kan alleen met structurele hulp van partners.

Medewerkers in actie

Ook medewerkers van onze zakelijke partners komen in actie en doneren om slachtoffers rampen te helpen. Starthelpingnow.com biedt medewerkers van bedrijven informatie over actuele noodsituaties en legt uit wat het Rode Kruis kan doen. Het platform biedt een overzicht van acties die medewerkers van een bedrijf in het verleden hebben gevoerd en natuurlijk de mogelijkheid om direct in actie te komen en te doneren. Kom ook in actie en help slachtoffers van natuurgeweld! Alvast heel hartelijk bedankt.

Meer weten over hulpverlening bij rampen?

Het Rode Kruis komt bij rampen zo snel en effectief mogelijk in actie. Na een ramp zorgt het Rode Kruis in een kort tijdsbestek – via een wereldwijd gecoördineerd systeem - voor essentiële middelen zoals schoon drinkwater, levensmiddelen, medicijnen en onderdak. Voor meer informatie over de hulpverlening van het Rode Kruis kijkt u op www.rodekruis.nl. Voor meer informatie over de samenwerking van het Rode Kruis met bedrijven neemt u contact op met het team Corporate Partnerships via mvo@redcross.nl.

Lees meer op rodekruis.nl

Programma-partners